Enterprise applications

Enterprise applications

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε επιχειρησιακές εφαρμογές από απλή διαχείριση πελατολογίου!

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε επιχειρησιακές εφαρμογές από απλή διαχείριση πελατολογίου, μέχρι πολυσύνθετα συστήματα με διασυνδέσεις προς υπάρχουσες εφαρμογές και βάσεις δεδομένων.

Καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως διαχείριση αποθήκης, κρατήσεων, στόλου οχημάτων, διαχείριση και τιμολόγηση πόρων, πελατειακές σχέσεις κ.α.

Ξεκίνησε το Project σου!

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ