Όροι Χρήσης

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια και αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης τους έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Netmechanics ΑΕ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Η Netmechanics ΑΕ διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Netmechanics ΑΕ.

Η μερική ή ολική αναπαραγωγή του περιεχομένου της ιστοσελίδας απαγορεύεται αυστηρώς για οποιαδήποτε χρήση χωρίς την γραπτή ρητή άδεια της Netmechanics ΑΕ.

Τα κείμενα που βρίσκονται αναρτημένα, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Netmechanics ΑΕ και προστατεύονται απο τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου.

 

Περιορισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και η Netmechanics ΑΕ δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Η Netmechanics ΑΕ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η Netmechanics ΑΕ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η Netmechanics ΑΕ δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης και σε καμία περίπτωση η Netmechanics ΑΕ.

 

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών της ιστοσελίδας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης της ΔΠ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Υπηρεσίες για domain με κατάληξη .gr

 

Κόστος συναλλαγών

Το κόστος για τις πράξεις που αφορούν domain names (.gr) είναι 25€ (εικοσιπέντε ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. Πιο συγκεκριμένα αυτό το κόστος αφορά τις πράξεις Εκχώρηση ονόματος χώρου, Ενεργοποίηση δεσμευμένου ονόματος χώρου, Μεταβίβαση εκχωρηθέντος ονόματος χώρου, Μεταβίβαση ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου, Μεταβολή επωνυμίας / ονοματεπωνύμου φορέα εκχωρηθέντος ονόματος χώρου, Μεταβολή επωνυμίας / ονοματεπωνύμου φορέα ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου, Ανανέωση εκχωρηθέντος ονόματος χώρου και Ανανέωση ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου.

Στις περιπτώσεις εκχώρησης και ανανέωσης domain name .gr η διάρκεια είναι 2 έτη.

 

Γενικοί όροι συναλλαγών

Για οποιαδήποτε υπηρεσία (μεταβολή, καταχώρηση, ανανέωση) domain name απαιτείται η προπληρωμή αυτής. Η χρονική προτεραιότητα των δηλώσεων που υποβάλλουν οι Καταχωρούμενοι διασφαλίζεται μόνο με την πρωτοκόλληση των δηλώσεων από το Μητρώο και όχι με την υποβολή τους στον Καταχωρητή ενώ ο καταναλωτής μπορεί να αποσύρει το αίτημα του εντώς 5 ημερών απο την υποβολλή του στο μητρώο.

Η Netmechanics ΑΕ επικοινωνεί με το Μητρώο και προωθεί τα αιτήματα των πελατών της εντός μιας εργάσιμης ημέρας απο την υποβολή τους.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο +30 2810 320 530, είτε μέσω email στο domains@netmechanics.gr, είτε μέσω της online φόρμας επικοινωνίας.