Τaxhorizon

Ο ιδανικός σύμβουλος για κάθε πελάτη!

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ο ιδανικότερος σύμβουλος για κάθε πελάτη δίνοντας του επιπρόσθετη αξία με τις υπηρεσίες μας οι οποίες προσαρμόζονται επακριβώς στις ανάγκες τους και σύμφωνα με τις δικές τους απαιτήσεις.

www.taxhorizon.club

παρεχόμενες υπηρεσίες

  • Client-side coding
  • Hosting
  • Responsive design
  • Server-side coding

περιγραφή

Στην TaxHorizon.club Μ.ΙΚΕ θεωρούμε τον κάθε πελάτη σαν ένα συνεργάτη μας και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας οι οποίες θα βασίζονται στην ειλικρίνεια, στην ακεραιτότητα και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη που θα υπάρχει μεταξύ μας.

TaxHorizon.club Μ.ΙΚΕ δραστηριοποιείται σε έναν ευρύ χώρο συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες αλλά και σε επιχειρήσεις που επιζητούν ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και αναβάθμιση στην οργανωτική τους δομή.

Στόχος μας είναι ο εντοπισμός των αναγκών κάθε πελάτη και η ικανοποίηση τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Στην εταιρεία μας βλέπουμε τον κάθε πελάτη ως μια διαφορετική οντότητα και φροντίζουμε για την εξυπηρέτηση του σύμφωνα με τις δικές του ιδιαιτερότητες.

Η τακτική μας βασίζεται στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών μέσω συνεχούς υποστήριξης και εξυπηρέτησης των πελατών με τους οποίους βρισκόμαστε σε τακτική επικοινωνία για θέματα που τους αφορούν και είμαστε ανά πάσα στιγμή στην διάθεση τους.
 
Η συγκεκριμένη τακτική διασφαλίζεται μέσω μιας διαδικασίας συνεχούς εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης από την δικιά μας μεριά.

phone sc-fb