εργαστείτε μαζί μας

*NEA* - (ΚΩΔ: JFED032019) - Jr. Front End Developer

"Are you a front-end coder with an eye for design?"

Role:

The Jr. Front End Developer will convert Photoshop projects into functional, responsive web apps using HTML, SASS, and jQuery.

Our ideal candidate for this role is a team-player, has strong design skills and instincts, and at least one year of previous relevant professional experience.

Requirements/Skills:

 • Bachelor’s Degree in Computer Science or other technical degree
 • Ability to learn and apply new technical concepts quickly and independently
 • A strong understanding of object-oriented design
 • Strong critical thinking and problem solving skills
 • Strong attention to detail and a high level of appreciation for design
 • Strong planning and organizational skills
 • 1+ year of experience in a similar position developing web apps in Bootstrap or other fluid or responsive design frameworks
 • Advanced skills in Photoshop
 • Basic familiarity with Illustrator or Inkscape
 • Ability to take direction, handle multiple priorities, and meet deadlines
 • Fluent in spoken and written English

Experience (required):

 • HTML, solid understanding of semantic markup
 • SASS or LESS, CSS3
 • JavaScript, jQuery
 • NPM, Gulp, Grunt
 • Git or GitHub
 • Abode Creative Suite
 • Experience with cross-browser and cross-platform development

Bonus or

The ideal Candidate will also have:

 • Experience developing dynamic web applications using Node, Angular
 • Experience in writing test cases using Jasmin or QUnit
 • Experience with mobile app development
 • High level of curiosity and a desire to stay up-to-date on the latest technology and design trends

 

*NEA* - (ΚΩΔ: JWD022019) - Java Web Developer

Περιγραφή Θέσης:

Ο ιδανικός υποψήφιος, είναι Java EE developer ο οποίος θα έχει υψηλό αίσθημα συνεργασίας και επικοινωνίας καθώς και το ελάχιστο απαραίτητο τεχνικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη και υποστήριξη υπαρχουσών και νέων web εφαρμογών.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Ανάπτυξη εφαρμογών με Java EE (Servlets, JPA, CDI)
 • Εμπειρία στη χρήση Maven
 • Εμπειρία στη χρήση Git
 • Καλή γνώση RDBMS/SQL
 • Καλή γνώση XML
 • Καλή γνώση HTML5, JavaScript, CSS3
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας γραπτά και προφορικά

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. τμήματος σχετικού με την επιστήμη της πληροφορικής
 • Εμπειρία σε frameworks όπως Vaadin, Struts2, Vraptor4, Apache Velocity
 • Εμπειρία σε εγκατάσταση και διαχείριση Αpplication Servers (Wildfly, GlassFish, κ.α.)
 • Εμπειρία σε εγκατάσταση και διαχείριση Web Servers (Apache, Nginx)
 • Εμπειρία στη χρήση Solr ή και Elasticsearch
 • Εμπειρία σε εγκατάσταση και διαχείριση Linux και Windows Servers
 • Εμπειρία σε Unit Testing

Τι προσφέρουμε

 • Full-time θέση εργασίας στο Ηράκλειο Κρήτης
 • Ιδανικές συνθήκες εργασίας
 • Συνεχής Εκπαίδευση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, προσαρμοσμένο στα προσόντα του υποψηφίου

 

(ΚΩΔ: ITS082018) IT SUPPORT

Αρμοδιότητες

 • Καταγραφή κλήσεων από πελάτες αναφορικά με πιθανά ζητήματα μη ορθής λειτουργίας υπηρεσιών (cms, emails-Office 365), δίνει λύσεις ή τα προωθεί στις αρμόδιες ομάδες
 • Δημιουργία manuals, procedural documentation και reports Web Application
 • Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με πελάτες

Απαιτούμενες γνώσεις

 • Γνώσεις διαχείρισης
 • Linux Server
 • Γνώσεις διαχείρισης Windows Server
 • Γνώσεις email services
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ πληροφορικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας
 • Γνώση προγραμμάτων MS Office
 • Καλή γνώση αγγλικών

Προσωπικές δεξιότητες

 • Αναλυτική σκέψη με ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης δεδομένων, και προσοχή στις λεπτομέρειες
 • Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες για αποδοτική λειτουργία, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων
 • Οργανωτικός, ομαδικός, καθοδηγητικός, αντοχή στη πίεση και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
 • Θέληση για συνεχή μάθηση

Τι προσφέρουμε

 • Full-time θέση εργασίας στο Ηράκλειο Κρήτης
 • Ιδανικές συνθήκες εργασίας
 • Συνεχής Εκπαίδευση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, προσαρμοσμένο στα προσόντα του υποψηφίου

Αν όλα τα παραπάνω σε καλύπτουν συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα ή στείλε στο hr@netmechanics.gr


στείλτε μας το βιογραφικό σας

Το μέγεθος του αρχείου δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 4MB


Διαβάστε εδώ τις Αρχές περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων.

* υποχρεωτικά πεδία

phone sc-fb