Ταχύτητα φόρτωσης. Μπορεί να επηρεάσει την απόδοση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος;

Η ταχύτητα φόρτωσης μιας ιστοσελίδας είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την επιτυχία ή την αποτυχία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.

Continue reading “Ταχύτητα φόρτωσης. Μπορεί να επηρεάσει την απόδοση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος;” +