Και η Netmechanics στην MACC

Εμπράκτως πλέον, η Netmechanics, συμμετέχει σε δράσεις που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του νησιού της Κρήτης!

Η Netmechanics, που εξειδικεύεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, είναι και επίσημα, μια εκ των 38 εταιρειών που συμμετέχουν στον οργανισμό «Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, MACC». Στο πλαίσιο αυτό, ο CEO κ. Μάνος Αεράκης και ο CTO Γιώργος Μαραβέλιας εκπροσώπησαν την εταιρεία, στην 1η τακτική συνέλευση των 38 εταίρων που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των Τεχνικών Σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Λίγα λόγια για την MACC

Ο παραπάνω οργανισμός, έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού και του ευρωπαϊκού τομέα της αγροδιατροφής μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών και σχετικών υπηρεσιών υποστήριξης και πιστοποίησης. Επίσης, η εταιρεία θα συμβάλλει στην ενθάρρυνση της δημιουργίας και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Κρήτη αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα στον τομέα της αγροδιατροφής, για την εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια, τεχνολογικούς φορείς καθώς και σε παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από άτομα υψηλού επιπέδου τεχνικής και επιστημονικής εκπαίδευσης, με συνδρομή εμπειρογνωμόνων στην επιχειρηματική λειτουργία, παραγωγικών μονάδων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών Οργανισμών.